پرواز

در مسلک ما معنی پرواز چنین است/ با بال شکسته به هوای تو پریدن

پرواز

در مسلک ما معنی پرواز چنین است/ با بال شکسته به هوای تو پریدن

سلام
رهگذری هستم پریشان حال
در حرکتی بی انتها بسوی روشنایی ها
گاه گاهی درین کلبه ی سکوت ، می نشینم در کنار پنجره و برایت می نویسم
می نویسم از دلتنگی ها ، تلخی ها و شیرینی ها
به قول فریدون عزیز:
من دلم می خواهد
خانه ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش
 دوستانم بنشینند آرام
گل بگو گل بشنو ...!
هر کسی می خواهد
وارد خانه ی پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند
شرط وارد گشتن شست و شوی دل هاست
شرط آن یک دل بی رنگ و ریاست
بر درش برگ گلی می کوبم
روی آن با قلم سبز بهار می نویسم : ای یار
خانه ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
«خانه ی دوست کجاست؟!»